Naziv projekta: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 8. ožujka 2018. godine pripremilo i objavilo Poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ a sredstva za provođenje operacije osigurana su u okviru Europskog socijalnog fonda. Ovom mjerom se dala puna podrška usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza na način da se uvela nova organizacija rada vrtića koja podrazumijeva produljenje radnog vremena vrtića u onim sredinama u kojima su roditelji iskazali potrebu.

Dječji vrtić 101 dalmatinac je dana 10.09.2018.g. sklopio s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.2.2.08.0027 „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Provedba je započela 10.09.2018. a završava 10.03.2021.g.

Projekt je financiran u 100% iznosu.

  • Ukupna vrijednost projekta 2.900.842,33
  • Ukupni prihvatljivi troškovi 2.900.842,33
  • Bespovratna sredstva 2.900.842,33

Praćenjem i izvještavanjem o pokazateljima koji su definirani projektom pratila se uspješnost provedbe u odnosu na unaprijed zadane ciljne vrijednosti. Pokazatelji – ciljne vrijednosti koji su definirani projektom su ostvareni tijekom provedbe zahvaljujući timu koji je sudjelovao u provedbi, koji se sastojao od ravnateljice vrtića, voditeljice EU projekta, odgojiteljica i stručnih suradnika koji su radili u provođenju pružanja usluga produljenog i smjenskog rada i razvoju posebnih programa kao i stručnim timovima Posredničkog tijela razine 1. Ministarstva rada, mirovinskoga sustava i socijalne politike i Posredničkog tijela razine 2. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

CILJ I SVRHA PROJEKTA:

Svrha projekta: razvoj socijalnih usluga koje doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza.

Projekt je omogućio usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz produljenje radnog vremena (do 21:00h) i unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića provođenjem aktivnosti pružanja usluge produljenog i smjenskog rada za 18 vrtićke djece i 8 jasličke djece u dvije grupe, pružanjem usluge produljenog boravka za 5 djece, te provođenjem posebnih programa Montessori, sportskog i programa senzorne integracije za djecu s poteškoćama u razvoju. Kroz projekt je zaposleno 11 odgojiteljica i stručnih suradnika. Uspješnom provedbom se omogućila veća dostupnost, priuštivost i obuhvaćenost djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija.

OPIS:

Projekt se provodio kroz slijedeće aktivnosti:

(A1) uvođenja produljenog boravka za 5 djece i uvođenja poslijepodnevnog i smjenskog rada za 18 vrtićke i 8 jasličke djece u dvije grupe

(A2) jačanja kapaciteta zaposlenih odgojitelja/ica kroz edukacije; Montessori II stupanj, rana intervencija, rad s terapijskim psom

(A3) posebni programi i opremanje istih:

  • Montessory program - pedagoške tehnike za razvoj dječje samostalnosti, samopouzdanja, odnosa međusobnog uvažavanja,
  • sportski program s ciljem utjecaja na percepciju važnosti kretanja i razvoj navika i sposobnosti za korištenje osobnih motoričkih potencijala
  • kraći program senzorne integracije – u sklopu Kabineta za podršku gdje se provodi razvojna procjena djece s neuro razvojnim čimbenicima rizika i razvojnim poteškoćama, savjetovanja roditelja o primjerenim asistivnim tehnologijama u predškolskoj dobi djeteta s razvojnim teškoćama
  • PET terapija (senzorna integracija) za djecu s poteškoćama u razvoju