Događanja s projekta

Dječji vrtić 101 dalmatinac od rujna 2018.g. provodi projekt Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz sljedeće programe:

Smjenski program rada i produljenog boravka djece u dječjem vrtiću

Smjenski program se provodi u dvije odgojno – obrazovne skupine, jedan tjedan u jutarnjoj ,a drugi u popodnevnoj smjeni do 21.ooh. Produljeni boravak je svakim radnim danom do 17.00h.

Kraći sportski program za djecu predškolske dobi

Program se provodi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u trajanju do tri sata dnevno izvan redovitog programa dječjeg vrtića. Program provodi sportski voditelj. U program su uključene opće pripremne vježbe za razvoj svih mišićnih skupina,vježbe za razvoj prirodnih oblika kretanja,bazični elementi atletike i gimnastike,različite igre s rekvizitima,timske igre… Cilj programa je pravilan rast i razvoj djece,razvoj motoričkih sposobnosti,usvajanje motoričkih znanja različitih sportova,te poticanje pozitivnog stava prema tjelesnom vježbanju i zdravom načinu života.

Program po koncepciji Marije Montessori

Program se provodi u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini.Montessori, u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju, te tako djeca uče istražujući. Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tome biraju i područja vlastitog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta,te koncentracije. Svako pojedino područje (kozmički odgoj,vježbe za poticanje razvoja govora,čitanja i pisanja,vježbe iz područja matematike,vježbe za poticanje osjetilnosti i vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu) sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti.

Program rane stimulacije osjetila- senzorna integracija

Program rane stimulacije osjetila-senzorna integracija podrazumijeva organizaciju svih osjetila. Cilj programa je stimulacija svih osjetilnih modaliteta kao preduvjet neometanom učenju i razvoju, prevenciji nepoželjnog oblika ponašanja i teškoća u razvoju. Aktivnosti su podijeljene s obzirom na osjete čiji razvoj želimo potaknuti (taktilna stimulacija,vizualna stimulacija,auditivna stimulacija, gustativna i olfaktivna stimulacija, stimulacija vestibularnog sustava i propriocepcije).Redovitom i bogatom senzomotoričkom stimulacijom potiče se bolja samokontrola,stabilnost emocionalnih stanja, povećava se prag tolerancije na frustracije i jača senzomotorička inteligencija.

FANCY –terapijski pas

Dječji vrtić 101 dalmatinac u svom radu kako s djecom s teškoćama tako i sa svom ostalom djecom koristi terapijskog psa. Naime, od nedavno, vrtiću je iz Centra za rehabilitaciju Silver iz Zagreba dodijeljena crna labradorica Fancy koja ima ulogu motivatora u različitim situacijama. Uključivanjem Fancy u radu sa rehabilitatorom postižu se puno brži i učinkovitiji pomaci u senzomotoričkom ,sociokognitivnom, komunikacijskom i psihosocijalnom i emocionalnom razvoju. Terapijski psi su posebno školovani psi s pomagačkom i terapijskom namjenom, sa ciljem poticanja razvojnih procesa djece s teškoćama u razvoju. .Jednako tako s istim žarom naša Fancy uskače kada nekom od djece treba mali poticaj za ojačati samopouzdanje, potaknuti na samostalnost, odgovornost i još mnogo toga što njoj „upali„ puno prije nego nama odgojiteljima.

O projektu

Foto galerija

COVID-19 – ON LINE VRTIĆ