„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“

Sadržaj publikacija/emitiranih materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića 101 dalmatinac

 1. Naziv projekta: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 2. Kontakt osobe:
 • Jasna Nujić – direktorica
 • Lidija Vesenjak - Voditeljica EU projekta

PODACI O PROJEKTU

Dana 10.09.2018.g. Dječji vrtić 101 dalmatinac je sklopio s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.2.2.08.0027 „Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.

RAZDOBLJE PROVEDBE: Provedba traje 30 mjeseci a započinje 10.09.2018

VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • Ukupna vrijednost projekta 2.900.842,33
 • Ukupni prihvatljivi troškovi 2.900.842,33
 • Bespovratna sredstva 2.900.842,33

CILJ PROJEKTA:

Projekt će doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz produljenje radnog vremena (do 21:00h) i unaprjeđenje usluga dječjeg vrtića provođenjem aktivnosti pružanja usluge poslijepodnevnog i smjenskog rada za 18 vrtićke djece i 8 jasličke djece u dvije grupe, pružanjem usluge produljenog boravka za 5 djece, te provođenjem posebnih programa Montessori, sportskog i programa senzorne integracije za djecu s poteškoćama u razvoju.

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta: razvoj socijalnih usluga koje doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza.

(A1) uvođenja produljenog boravka za 5 djece i uvođenja poslijepodnevnog i smjenskog rada za 18 vrtićke i 8 jasličke djece u dvije grupe

(A2) jačanja kapaciteta zaposlenih odgojitelja/ica kroz edukacije; Montessori II stupanj, rana intervencija, rad s terapijskim psom

(A3) posebni programi i opremanje istih:

 • Montessory program - pedagoške tehnike za razvoj dječje samostalnosti, samopouzdanja, odnosa međusobnog uvažavanja,
 • sportski program s ciljem utjecaja na percepciju važnosti kretanja i razvoj navika i sposobnosti za korištenje osobnih motoričkih potencijala
 • kraći program senzorne integracije – u sklopu Kabineta za podršku gdje se provodi razvojna procjena djece s neuro razvojnim čimbenicima rizika i razvojnim poteškoćama, savjetovanja roditelja o primjerenim asistivnim tehnologijama u predškolskoj dobi djeteta s razvojnim teškoćama
 • PET terapija (senzorna integracija) za djecu s poteškoćama u razvoju

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr 

Događanja

Foto galerija

COVID-19 – ON LINE VRTIĆ

ZAVRŠETAK PROJEKTA